E-pieraksts

Veselīgi darbinieki - spēcīga komanda

10.02.2022

Veselīgi darbinieki - spēcīga komanda

Kā zināms, Latvijas likumdošana nosaka, ka darba  devējam ir pienākums nodarbināto nosūtīt uz periodisko obligāto veselības pārbaudi. (Ministru kabineta noteikumi Nr. 219 „Kārtība kādā veicama obligātā veselības pārbaude”)
Ņemot vērā katras profesijas īpatnības, arodārsts sniedz atzimumu par darbinieka veselības stāvokli un piemērotību veicamojam darbam.
Obligātās veselības pārbaudes ir iespējams veikt VIA UNA klīnikā, kā arī arodveselības specialistiem izbraucot uz vietas uzņēmumā.
Klīnika piedāvā darba devējam noslēgt līgumu par obligāto veselības pārbaužu veikšanu strādājošiem.
Obligātās veselības pārbaudes ir iespējams veikt strādājošo kolektīvam un individuāli (pēc pieraksta!).

Jautājumos par līguma noformēšanu ar uzņēmumu par profilaktisko pārbaužu organizēšanu zvaniet - 29454792 vai 26135232 no 10.00 līdz 16.00 darba dienās

Arī VIA UNA klīnikā var saņemt

  •      autovadītāju medicīniskās izziņas
  •      medicīniskās izziņas ieroču nēsāšanas atļaujas saņemšanai
  •      medicīniskās grāmatiņas

Saistībā ar pacientu plūsmas plānošanu un Jūsu drošībai, pieņemšana tikai pēc pieraksta!