E-pieraksts

Personām ar funkcionāliem traucējumiem

13.07.2018

Personām ar funkcionāliem traucējumiem

Informācija par kārtību, kādā nodrošina iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus.

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumiem Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” (grozījumi 2013. gada 10. decembra noteikumos Nr.1463), noteikta kārtība veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespēju nodrošināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem:

Nodrošināta iespēja personām ar funkcionālajiem traucējumiem saņemt visus sniegtos  veselības aprūpes pakalpojumus atbilstoši apstiprinātajām medicīniskajām tehnoloģijām.

Papildus informācija saņemama, sazinoties pa tālruņa numuru 22014542 ar VIA UNA reģistratūru, personīgi zvanot ārstam, informāciju iegūstot mājas lapā.

Ja pacientam vai apmeklētājam nepieciešams papildus atbalsts, lai iekļūtu ārstniecības iestādē un/vai nokļūtu ārsta kabinetā, atbalstu ir iespējams saņemt pie VIA UNA garderobista, vaicājot pēc tehniskā palīglīdzekļa  un  personāla  palīdzības.

Personām ar funkcionālajiem traucējumiem pakalpojumu saņemšanai, tiek pielāgota  izmeklēšanas iekārtas/procedūru galds, pieejamas ērti lietojamas labierīcības VIA UNA  1. Stāvā.

Saziņa ar personām, kurām ir dzirdes traucējumi, tiek nodrošināta, izmantojot vizuālo informāciju vai saraksti, pacienta tuviniekus, vai pieaicinot biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” īpaši apmācītās atbalsta personas.

Personām ar redzes traucējumiem papildus  personas pavadīšana un brīdinājuma uzlīmes uz caurspīdīgām stikla virsmām un trepēm.